Caiseal Gael Teach Altranais ina Phríomhsholáthraí ar Chúram Sláinte Cónaithe in Iarthar na hÉireann ...
Ár Misean

Is é misean Chaiseal Geal ná timpeallacht a chruthú ina bhfaigheann na háitritheoirí cúram pearsanta den scoth agus ina bhfuil siad in ann an saol a chaitheamh go sona sásta in éineacht lena gcairde, a dteaghlaigh agus an pobal i gcoitinne.

Ár BhFís

Is í an fhís atá againn ná rogha leathan cúram cónaithe a chur fáil is cuma cén stáid scoir atá ag duine. Breathnaímid ar riachtanais an duine agus tugtar tús áite dóibh sin. Tugaimid tacaíocht do Ghaeltacht an Chaisleáin Ghearr agus déanaimid gach iarracht an cultúr, na traidisiúin agus an teanga a chothú.

Timpeallacht Chomhbhách

 

Tuigimid anseo i dtimpeallacht lách Chaiseal Geal gur chéim mhór í do dhuine muinteartha a chur i gcúram cónaithe fad-téarmach. Chun cúnamh a thabhairt do theaghlaigh ag am crua mar seo, cuireann an fhoireann tacaíocht agus comhairle ar fáil sa gcaoi is go ndéanfar an cinneadh ceart. Tá an fhoireann shinsearach sásta casadh le baill den teaghlach nuair is gá chun cúnamh phraiticiúil a chur ar fáil maidir le haon fhadhb a d’fhéadfadh teacht aníos. Is í an fhís atá againn ná cúram proifisiúnta a chur ar fáil le dínit agus le meas ar chách. Molaimid cairdeas idirphearsanta láidir idir fhoireann, áitritheoirí, teaghlaigh agus an pobal i gcoitinne.

 

Cuirimid imeachtaí sóisialta ar fáil go laethúil chun timpeallacht chairdiúil, shona a chruthú. Tá eolas maidir leis na himeachtaí éagsúla laethúla ar fáil agus déantar iad a thabhairt suas chun dáta go minic ar chlár na bhfógraí sa Seomra Lae. Tionólfar cruinniú pobail d’áitritheoirí amháin uair sa mí agus is féidir aon imní a chur in iúl don Ardbhainistíocht.

Tosaíonn Cúram Níos Fearr le Leat!

Glaoigh orainn inniu 091-757609

Ríomhphost: query@cgta.ie

© 2018 ag Galway Creative Design